Public Relations strategic conceptions

W celu usprawnienia procesu likwidacji szkody we wrześniu 2010 roku uruchomiliśmy własny program on-line do obsługi zleceń system likwidacji szkód - panel szkodowy (tzw. elektroniczna teczka). Każde przyjęte przez nas zlecenie rejestrowane jest w systemie likwidacji szkód, co potwierdzane jest informacją wysyłaną do likwidatora prowadzącego sprawę i rzeczoznawcy. Po wykonaniu oględzin i wyliczeniu wartości szkody pliki umieszczane są w systemie. Likwidator prowadzący sprawę otrzymuje wiadomość o zakończeniu likwidacji szkody i może samodzielnie pobrać sporządzoną dokumentację. Pozwala to na szybkie podjęcie decyzji odszkodowawczej nie czekając na dokumentację papierową.

System jest stale ulepszany i rozbudowywany. 

System likwidacji szkód to zarówno wstępna likwidacjia szkód (oględziny z wyliczniem) jak i kompleksowa likwidacja szkód majątkowych (wraz z raporem końcowym obejmującym propozycję wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania w oparciu o OWU).

Praca w systemie likwidacji szkód pozwala w profesjonalny, uporządkowany i optymalny sposób przeprowadzić likwidację szkody a możliwość samodzielnego i bezpiecznego pobierania dokumentacji w znaczny sposób ułatwia i przyśpiesza przekazywanie danych. System likwidacji szkód w uprawach to niezbędne narzędzie w profesjonalnej likwidacji szkód.

System Panel szkodowy jest w pelni zabezpieczony i zgodny z RODO